خانه هوش مالیسرمایه گذاری تضمین سود دهی سرمایه گذاری با سیستم معاملاتی مکتوب

تضمین سود دهی سرمایه گذاری با سیستم معاملاتی مکتوب

توسط محمد‌حسین عامری

باور به تصمیمات و ایمان به یافته هایمان یکی از مهمترین مواردی است که در سرمایه گذاری خیلی مهم است.

خیلی از تحلیل گران بازارهای مالی را می بینیم با اینکه تحلیل گر خوبی هستند اما وضع مالی خوبی ندارند.

با نگاهی ساده به این دسته از افراد مشاهده می کنیم که اغلب این افراد به دلیل مکتوب نکردن تصمیمات سرمایه گذاری خود بعد از مدتی با پیدا کردن موقعیت سرمایه گذاری جدید چشم بر روی موقعیت سرمایه گذاری مناسب گذشته خود می بندند و عملا با از این شاخه به آن شاخه پریدن از کسب سود و بازده ناشی از تحلیلشان باز می مانند.

بزرگان سرمایه گذاری راهکار های متفاوتی را در جهت سرمایه گذاری صحیح مطرح می کنند مثلا اگر نمی توانید برای همیشه مالک سهمی باشید آن سهم را نخرید، یا اینکه هدف حفظ سرمایه است اما نکته مهم و قابل توجه در مورد افراد خبره این موارد نیست. نداشتن سیستم معاملاتی مکتوب است که سبب می شود تا افراد درگیر هیجانات بازار شوند.

بخشی از علت نبود سیستم معاملاتی نادیده گرفتن بعد زمان در سرمایه گذاری است. زمان و فاصله زمانی رسیدن به سود یکی از مواردی است که با ساده انگاری افراد نادیده گرفته می شود و در نتیجه بعد از مدت کوتاهی افراد به تحلیل خود شک می کنند و عملا فراموش می کنند که تحلیلشان نیازمند گذشت زمان است.

راه حل: دلیل ورود به موقعیت سرمایه گذاری و نقاط خروج از سرمایه گذاری در سود یا ضرر را در هنگام ورود به هر سرمایه گذاری مکتوب کنید و به آن پایبند بمانید.

اگر دفتری تهیه کنید و هر سرمایه گذاری خود را با جزئیاتش مکتوب کنید و از سرمایه گذاری تان خارج نشوید مگر در صورت رسیدن به شروط مکتوب سود کردن کار سختی نیست.

Rate this post

related posts

پیام بگذارید