خانه تحلیل بازارهابازار مسکن دانستنی های رهن، اجاره و فروش و کمیسیون آپارتمان، زمین و….

دانستنی های رهن، اجاره و فروش و کمیسیون آپارتمان، زمین و….

توسط محمد‌حسین عامری

چگونه قیمت فروش را به رهن تبدیل کنیم؟

برای محاسبه ارزش رهنی یک ملک به صورت عرفی و متداول ارزش ملک را تقسیم بر چهار می کنند و آن میزان را جهت رهن اعلام می کنند.

مثلا ساختمانی که 1 میلیارد تومان قیمت فروشش باشد را می توان با 250 میلیون تومان رهن کامل کرد.

چگونه رهن را به اجاره تبدیل کنیم؟

برای اجاره رهن به اجاره تنها کافیست تا به ازا هر میلیون تومان پول پیش که از میران رهن کاسته می شود 30 هزارتومان به اجاره بیافزایید.

میزان کمیسیون در اجاره

در قرار داد اجاره مبلغ یک چهارم از میزان اجاره ماهانه از موجر و مستاجر به صورت جداگانه به عنوان مبلغ کمیسیون اخذ می شود. به این منظور می بایست میزان رهن و اجازه ملک را کاملا به اجاره تبدیل کرد سپس یک چهارم آن را به عنوان کمیسون محاسبه نمود.

برای مثال قرارداد آپارتمانی که به مبلغ 250 میلیون تومان رهن شده است معادل قرار دادی است که 7 میلیون و پانصد هزار تومان اجاره داده شده است (250 ضربدر 30 هزار تومان)

یک چهارم 7 میلیون و پانصد هزار تومان معادل 1 میلیون 875 هزار تومان می باشد.

میزان کمیسیون در فروش

در معامله فروش تا مبلغ 500 میلیون تومان کمیسون برابر با نیم درصد ارزش معامله است و بیش از 500 میلیون تومان معادل 25 صدرم درصد از ارزش مازاد بر 500 میلیون تومان که از دو طرف خریدار و فروشنده اخذ می شود.

مالیات بر ارزش افزوده معاملات

بعد از محاسبه میزان کمیسون می بایست 9 درصد از مبلغ کمیسون جهت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر کمیسیون به مشاور املاک پرداخت شود تا به خزانه واریز شود.

شرایط فسخ توسط مستاجر

مستاجر می تواند قبل از تاریخ معهود و مکتوب در قرار داد خواهان تخلیه واحد استیجاری شود اما می بایست یک ماه قبل از تحویل ملک به مالک اطلاع دهد، طبق قانون مستاجر می بایست یک ماه علاوه بر اجاره زمان استفاده را به مالک بپردازد و همچنین موظف است تا هزینه کمیسیون قرار داد را نیز به مالک بپردازد اما در عرف مرسوم است که مالک اجازه ماه بعد را نمیگیرد و به دریافت میزان کمیسیون پرداختی در اول قرار داد رضایت می دهد.

شرایط فسخ توسط مالک یا موجر

همچون مستاجر مالک نیز می تواند قبل از تاریخ معهود و مکتوب در قرار داد خواهان عین متساجره و وحد مسکونی شود به این ترتیب مثل قبل مالک باید یک ماه به مستاجر فرصت دهد و همچنین کمیسیون مستاجر را نیز به او برگرداند.

عرف گاهی متفاوت از قانون است و تا زمانی که منجر به شکایت و مراجعه به مراجع قضایی نشود ممکن است با صلح و پذیرش شرایطی متفاوت از حالات فوق تسویه صورت گیرد.

از لحاظ فقهی قرار داد اجاره قرار داد لازم است، لازم به این معنا که هیچگاه این قرار داد به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست و برای فسخ می بایست هر دو طرف راضی باشند. سازوکار طراحی شده فوق به نوعی سبب می شود تا هم موجر و هم مستاجر به فسخ رضایت دهند و مشکلی رخ ندهد.

ممنون از توجهتان

مطالب فوق برگرفته از دانش و بهترین اطلاعات اینجانب تا لحظه حاضر است لذا ممکن است تغییرات قانونی و عرفی هر لحظه در موارد بالا صورت پذیرد.

لذا مطلب فوق جهت استحضار شما عزیزان و اگاهی از سازوکار موجود در بازار املاک و مستغلات بود.

 

 

 

Rate this post

پیام بگذارید