خانه تحلیل بازارهابازار بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران

شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران

توسط محمد‌حسین عامری

شرکت ها از لحاظ سرمایه به دو دسته شرکت های سرمایه و سرمایه پذیر دسته بندی می شوند.

شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت هایی که با هدف تولید کالایی خاص و یا با هدف ارائه خدمتی خاص تشکیل شده اند و حاضرند در ازای دریافت سرمایه شما را سهیم کنند شرکت های سرمایه پذیر می گویند.

شرکت های سرمایه پذیر برای ارائه کالا و خدمات خود نیاز به سرمایه دارند.

شرکت های سرمایه گذار (Investment Company)

شرکت هایی که صرفا به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های دیگر تاسیس می‌شوند را شرکت های سرمایه گذاری می گویند که هولدینگ ها جز این نوع از شرکت ها هستند.

شرکت های سرمایه گذار سرمایه دارند و می خواهند صرفاً با سرمایه گذاری و بدون دخالت مستقیم در تولید و فروش کالا و خدمات سود کنند.

شرکت های سرمایه گذاری فعالی در بورس اوراق بهادار تهران را در لیست زیر مشاهده می‌کنید.

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد)

سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت)

سرمايه گذاري سبحان

سرمايه گذاري پارس آريان

سرمايه گذاري پرديس

سرمايه‌گذاري‌بهمن‌

سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌

سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌

شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز

سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

سرمايه گذاري آوا نوين

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

سرمايه‌گذاري‌ سايپا

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

س. چشم انداز توسعه شمال

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزین

شركت توسعه اقتصادي آرين

سرمايه گذاري معيار صنعت پارس

سرمايه گذاري اقتصاد نوين

گروه س توسعه صنعتي ايران

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

تكادو

سرمايه گذاري صبا تامين

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌

سرمايه گذاري صنايع ايران

سرمايه گذاري جامي

گروه صنايع معادن فلات ايرانيان

گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

سرمايه گذاري اعتبار ايران

گروه توسعه مالي مهر آيندگان

سرمايه گذاري ملت

سرمايه گذاري خوارزمي

سرمايه گذاري مس سرچشمه

س. تدبيرگران فارس وخوزستان

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگی

سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌)

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌

گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌)

سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ)

سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌

5/5 - (2 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید