خانه اخبارروز یاد غزه نماد انسانیت به خواب رفته بشریت

غزه نماد انسانیت به خواب رفته بشریت

توسط محمد‌حسین عامری

مدرسه خونین

در عصری که همه جنگ ها به جنگ نرم تبدیل شده اند و دیگر توپ و تانک حرفی برای زدن ندارند شاهدیم که عده ای به دور از انسانیت سلاح سرد و گرم بر می دارند و به اسم دفاع خون کودکان و زنان بی دفاع را می ریزند.

در این بین سران کشورهای عرب و اسلامی چشم خود را بر این جنایت ها می بندند و با خیالی آسوده سر بر بالین می گذارند و انگار نه انگار که خانی رفته و خانی آمده

هم اکنون شاهدیم که اعتراضات و راهپیمایی ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی رو به افزایش است.

به چه بهانه ای باید بیمارستان ها را هدف قرار داد؟

مدرسه ای که به عنوان سرپناه است  و به اطلاع طرف مقابل رسیده است که زنان و کودکان در آن اسکان داده شده اند چرا باید به توپ بسته شود.

وقتی زیر ساخت های یک شهر بمباران می شود و بیش از یک میلیون نفر از نعمت آب و برق محروم می شوند آیا این به معنای نهایت بی انصافی نیست.

وقتی رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف خود دست یابد راه فراری جز حمله به مردم بی دفاع ندارد.

خط مقدم کشورهای عربی مصر است که گذرگاه رفح را بسته است و مزید علت شده و آب را در آسیاب اسرائیل می ریزد.

طبق فرمایش امام (ره)

امید است خداوند منّان بر بشر منّت فرموده و وعدۀ قرآنی خود را هر چه زودتر انجاز (تکمیل) فرماید و مستضعفان جهان را بر مستکبران غلبه دهد.

ما هم فردا با مشتانی گره کرده و زبانی روزه به سمت میعادگاه ها می رویم تا به سران کشورهای عرب و غیر عرب که عامل این نسل کشی هستند نشان دهیم که ما همیشه در کنار مستضعفان جهان هستیم.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید