خانه مهارت هاسبک زندگی موفقیت و راز رمز مغلوب کردن تمامی مشکلات

موفقیت و راز رمز مغلوب کردن تمامی مشکلات

توسط محمد‌حسین عامری

ذره، ذره کائنات و ساخته های دست بشر برای ما حاوی پیام هایی هستند که ما نمی شنویم، شنیدن این پیام ها مهارت می خواهد، مهارتی که قصد داریم با هم کسب کنیم.

یکی از عجایب و مفید ترین ساخته های دست انسان لیزر است. تاکنون به این فکر کرده اید چرا لیزر چنین قدرتی دارد؟ چرا لیزر که در واقع ماده نیست تمامی ماده ها را می بُرَد و بر هر سختی غالب می شود؟

چرا لیزر قدرتمند است؟

تنها رمز و راز این همه مزیت تنها تمرکز است.
لیزر چیزی نیست جز تمرکز و تراکم و یکسو شدن تمام انرژی ها در یک جهت خاص.

ما هم اگر مثل لیزر تمام هم و غم و تلاشمان را در یک مسیر مشخص کانالیزه کنیم چیزی جز موفقیت نصیبمان نخواهد شد.

چرا؟ چون دیگر چیزی وجود ندارد که بتواند در برابر عزم راسخ ما مقاومت کند و تنها یک گزینه برای مشکلات در مسیرمان وجود خواهد داشت و آن گزینه تسلیم شدن در برابر اراده و خواست مسلم ماست.

هدف داشتن اولین گام است، ابتدا باید به لیزر وجودی مان جهت دهیم، سریع رفتن در مسیر غلط یا آهسته رفتن در مسیر درست، هیچکدامشان پسندیده ما نیست، ما می خواهیم مسیر درست را سریع برویم.

باید بر روی یک هدف شدنی و منطقی وساختار یافته تمرکز کنیم و چون لیزر تمام وجودمان را برای رسیدن به آن متمرکز کنیم.

پس بیش از اینکه چگونه قرار است به سمت مقصد برویم خود مقصد مهم است.

حال اگر تمام افکارمان و خواسته هایمان و دعا ها و مناجات و توکل و توسل هایمان تنها معطوف به خواسته هایمان که همان اهداف ماست شود چیزی رخ نمی دهد جز آنچه ما می خواهیم.

موفقیت در یک قدمی ما و ابزار رسیدن به آن در درون اندیشه ماست، پس در گنجه عقایدمان هیچ چیز جز اهداف و خواسته هایمان جایی ندارد.

چگونه اوقات خود را غنی سازیم؟

دیگر وقت خود را صرف حرف های روزمره، چت های مداوم، اینستا گرام گردی، وب گردی های بی هدف نمی کنیم.

از این به بعد بحث نمی کنیم مگر در مسیر رسیدن به خواسته هایمان، صحبت و چت نمی کنیم مگر برای رسیدن به جواب سوالاتمان، و اطرافمان را پر نمی کنیم مگر از آدم هایی که هدفمند زندگی می کنند.

دعا ها و مناجات هایمان و خواسته هایمان همگی معطوف به تلاشمان خواهد بود و برای آنچه که از خدا خواسته ایم تلاش می کنیم و لحظه ای ساکن نمی شویم.

رویای صادقانه چیست؟

رویای صادقانه آن رویایی نیست که در خواب می بینید، رویای صادقانه اندیشه در مورد هدفی است که خواب را از شما ربوده است و زندگی تان سپری نمی شود مگر برای محقق کردن آن هدف والا.

به امید موفقیت و آرامش و ثروتمندی همه شما عزیزان

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید