خانه مهارت هاسبک زندگی چرا افراد از شغلشان رضایت ندارند؟

چرا افراد از شغلشان رضایت ندارند؟

توسط محمد‌حسین عامری

رضایت شغلی

اگر در جایی خواندید 80 درصد افراد از شغلشان رضایت ندارند نباید زیاد تعجب کنید زیرا رضایت شغلی مساله مهمی است که از آن غافلیم.

وقتی نمی دانیم چه کسی هستیم منطقی هست که نتوانیم به درستی خودمان را در پازل خلقت جای دهیم.
ما وقتی می خواهیم در دبیرستان و یا در دانشگاه دست به انتخاب رشته بزنیم به اندازه خرید گوشی هوشمندمان وقت صرف نمیکنیم.
از آن بدتر اینکه رشته ای انتخاب میکنیم بدون اینکه در آن استعداد داشته باشیم یا با روحیه ما سازگار باشد.
خلاصه اینکه بالاخره فارغ التحصیل می شویم و مشغول به کار.

وقتیکه هنوز  خودمان و روحیاتمان را نشناختیم و به رشته انتخابی مان هم علاقه نداشتیم آیا میتوانیم به کارمان علاقه داشته باشیم؟

20  درصد افرادی که مسیر درست را می روند اغلب اتفاقی توانستند مسیر درست را پیدا کنند و تنها درصد معدودی از افراد خودشان تحقیق کردند.

زندگی ما از سه بخش تقسیم شده است

بخش اول کار که تقریبا بیش از 8 ساعت از وقت ما در روز به آن اختصاص می باید.
بخش دوم که استفاده از ثمره و ماحصل و پولی که از کار کردن به دست آورده ایم.
بخش سوم هم خواب.

اولین زنجیره رسیدن به آرامش کار است، چرا که اگر کار نداشته باشیم یا کارمان مناسب نباشد نمی توانیم در دو بخش دیگر که استفاده از درآمد ناشی از کارمان و خواب است آرامش داشته باشیم.

دو شغله ها و سه شغله ها را می بینیم که حدود 16 ساعت از شبانه روز را به کار می پردازند و متاسفانه خوابشان هم آرام نیست.

پس برای پیدا کردن زنجیره مفقوده آرامش ابتدا باید خود را بشناسیم.

برای شناسایی استعداد ها، علایق و مهارت هایمتان با ما همراه باشید.

قرار است بتوانیم به آرامش شغلی و در نتیجه ان آرامش مالی و هدف والاتر که آرامش از زندگی است برسیم.

دوره آموزشی کشف استعداد ها به همراه کاربرگ عملی

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید