خانه مهارت هاسبک زندگی چرا باید برنامه داشته باشیم؟

چرا باید برنامه داشته باشیم؟

توسط محمد‌حسین عامری

به قولی اگر برنامه نداشته باشیم، برنامه‌ای برای شکست خوردن داریم.

اگر برای موفقیت برنامه نریزیم حتما برنامه‌ای برای شکست داریم. هیچ کس برای چاق شدن برنامه ای ندارد، هیچ کس برای مردود شدن برنامه‌ای ندارد، در واقع این بی برنامگی است که سبب می شود تا در بزنگاه ها با تصمیمات احساسی که می گیریم ضربه های جدی بخوریم.

برنامه چیست و چرا باید داشته باشیم؟

برنامه در واقع اشل و چارچوب ذهنی ماست، اعمال ما با توجه به هدفمان و گام‌هایی که برای رسیدن به آن تعریف کرده‌ایم صورت می‌پذیرند، به عبارت ساده هر کاری که می‌کنیم بخاطر برنامه‌ای است که داریم.

به عبارت دیگر برنامه طرز فکر ما را شکل می‌دهد و طرز فکر ما نیز اعمال ما را سبب می‌شوند.

برای اینکه بتوانید بهره ور باشید و به اهدافتان برسید تنها کافی است تا قبل از انجام هر کاری کمی تامل کنید که آیا این عمل در راستای ماموریت شخصی من است یا تنها بخاطر اینکه ایده ای برای زندگی‌ام ندارم اینگونه عمل می‌کنم.

هر کسی برای زندگی اش ماموریت شخصی دارد و این محدود به ما فارسی زبان‌ها نیست، اگر شما بیانیه ماموریت شخصی زندگی تان را تعریف کرده باشید می‌توانید برنامه خوبی بریزید.

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید