خانه هوش مالیبازنشستگی چگونه بازنشسته شویم؟

چگونه بازنشسته شویم؟

توسط محمد‌حسین عامری

retirements

بازشنستگی یکی از مهمترین بخش های زندگی ماست که اگر تدابیر لازم را در مورد آن اتخاذ نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وقتی در مورد بازنشستگی صحبت می شود اغلب افراد به مستمری فکر میکنند که قرار است بعد از بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

در مورد کارمندان دولت نیز فرقی نمی کند و کارمندان به مستمری که قرار است از صندوق بازنشستگی کشور دریافت کنند.

اما بازنشتسگ فراتر از دریافت مستمری است.

بازنشستگی به این معناست که بدون اینکه درآمد فعالی داشته باشیم بتوانیم کیفیت فعلی زندگی مان را حفظ کنیم.

درآمد فعال چیست؟

درآمدی که ناشی از کار فیزیکی ماست و وابسته به حضور ما و فعالیت های تولیدی و خدماتی ماست را درآمد فعالی می گویند. به عبارت دیگر هر کسی که حقوق بگیر است و در ازا حقوق دریافتی برای کارفرما و یا هر شخص دیگری در حال انجام کاری است درآمد فعال دارد.

درآمد غیر فعال چیست؟

درآمدی که به فعالیت ما ربطی ندارد و حتی در زمان خواب ما هم نصیبمان می شود را درامد غیر فعالی می گویند. یک مثال خوب از درآمد غیر فعالی درآمد افراد بازنشسته از صندوق های بازنشتسگی است که بدون توجه به اینکه در حال حاضر مشغول به چه کاری هستند به صورت تمام و کمال به حسابشان واریز می شود.

شاید بگویید خب بازنشسته 30 سال مبلغی را داده و اکنون حقوق بازنشتگی دریافت می کند، به خاظر داشته باشید منظور از غیر فعال بودن در زمان حال است.

saving

بازنشستگی به چه معناست؟

بازنشستگی یعنی اینکه بتوانیم درآمد های فعالیمان را به درامد غیر فعال تبدیل کنیم و بتوانیم بدون انجام کار هزینه های خود را پوشش دهیم.

کسی که در شرکت و یا اداره ای کارمند است در واقع تمام هزینه های زندگی خود را با درآمد فعال ناشی از حضورش در شرکت پوشش می دهد.

اگر این فرد بخواهد بازنشسته شود نیازمند است تا بتواند منبع درامد دیگری به غیر از حقوق ماهیانه خود ایجاد کند.

  • منابع درامدی دیگر مواردی مثل ملک و آپارتمانی است که اجاره داده
  • حساب سپرده بانکی که به او سود میپردازد
  • سهام شرکت های سرمایه پذیر بورسی
  • اوراق قرضه و مشارکت منتشر شده در بورس
  • و دیگر سرمایه گذاری ها مثل کتابی که حق تالیفش را دریافت میکند.
  • سود ناشی از بازار یابی هایی که قبلا در مورد فروش بیمه عمر انجام داده است.
  • درامد ناشی از بازار یابی شبکه ای که بدون نیاز به فعالیت او اکنون به حسابش واریز می شود.

موارد فوق چند مورد از منابع درآمدی غیر فعال هستند که اگر شخص بتواند از آن ها استفاده کند و درآمد کسب کند می توانند به مرور زمان از سهم درآمد فعال خود کم کند و به سهم درامد غیر فعال خود بیافزاید و بازنشسته شود.

پس بازنشستگی شرایطی است که فارغ از هر و سن و سالی می تواند رخ دهد.

کسی که می تواند بدون نیاز به انجام کاری هزینه های خود را پوشش دهد در واقع بازنشسته است.

 

 

 

Rate this post

related posts

پیام بگذارید