چگونه بهره‌ور باشیم؟

توسط محمد‌حسین عامری
productivity

انجام هر کاری دو بخش دارد، که بخش اولش هدف از انجام آن کار و بخش دومش نحوه انجام آن کار است.

هر یک از این دو بخش معیاری دارند که اثر بخشی و کارایی نام دارند.

اثربخشی (Effectiveness)یعنی چه؟

یعنی انجام بهترین کار با توجه به هدف ما

به عبارتی باید هدفی برای انجام آن کار داشته باشیم و تمام تلاشمان را کنیم تا حرکت و کارهایمان برای رسیدن به آن هدف باشد.

کارایی (Efficiency) یعنی چه؟

یعنی درست انجام دادن کار، به عبارتی اگر کاری به ما سپرده شد آن کار را با حداقل استفاده از منابع و زمان به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.

بهره وری (Productivity) یعنی چه؟

با توجه به تعریف کارایی و اثر بخشی اگر این دو مفهوم با هم همراه شوند شاهد بهره‌وری خواهیم بود، بهره وری یعنی درست انجام دادن کار درست.

فرض کنید گودالی در روبروی بیمارستانی وجود دارد و هر روز یک موتور سوار در آن می افتد و بیمارستان نیز با آمبولانسی اقدام به جابجایی او به اورژانس می کند و کارش را به درستی انجام می‌دهد، اما آیا این درست ترین کار است؟

با اینکه بیمارستان کارایی دارد اما عملش اثربخش نیست چون مشکل همچنان بر سرجایش باقی است.

یا فرض کنید هر روز در رودخانه ای چند نفر در حال غرق شدن پیدا می‌شوند و رهگذران نجاتشان می‌دهند، رهگذران کارشان را به درستی انجام می‌دهند و کارا هستند اما هر روز دیوانه ای مردم را از روی پل به داخل رودخانه می اندازد.

کار درست و اثر بخش جلوگیری از اقدامات فرد دیوانه است.

برای بهره ور بودن باید تمام تلاش خود را کنیم تا در هر لحظه مهمترین (اثربخش ترین) کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

3.7/5 - (3 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید