خانه هوش مالی چگونه ثروتمند شویم؟

چگونه ثروتمند شویم؟

توسط محمد‌حسین عامری

در هر سنی که باشیم سوال در مورد اینکه چگونه ثروتمند شویم ما را رها نخواهد کرد، شاید این سوال را هر روز به زبان نیاوریم ولی مگر می شود در مسیری حرکت کنیم که با ثروتمند شدنمان لااقل از نگاه خودمان در تضاد باشد؟

اگر به اطرافمان نگاه کنیم متخصصین موفقیت و ثروتمند شدن را می یابیم که خودشان زندگی معمولی و حتی ضعیفی دارند ولی هنوز خود را متخصص در رسیدن به ثروت و موفقیت می دانند.

قبل از هرچیز باید ثروتمند بودن را تعریف کنیم.

ثروتمند کیست؟

ثروتمند کسی است که است برای برطرف کردن نیاز های حیاتی خود با مشکل مواجه نیست و می تواند فارغ از دغدغه های فلج کننده زندگی اش را مدیریت کند و برای خود و زندگی اش برنامه ریزی کند و بر اساس آن عمل نماید.

تعریف فوق با تعریف کتاب های مدیریت و آکادمیک متفاوت است اما واقعیت ثروتمندی در مفهوم جمله فوق نهفته است.

ثروتمند بودن را با بازنشستگی نباید مترادف و یکسان در نظر گرفت، چه بسا فردی بازنشسته باشد ولی ثروتمند نباشد و برعکس.

چه کسی را بازنشسته می گویند؟

تعریف بازنشستگی از ثروتمند بودن متفاوت است، بازنشسته کسی است که می تواند بدون انجام کار  فعال هزینه های زندگی خود را از سرمایه گذاری ها و دارایی های خود تامین کند. این بدان معناست که بتوانیم بدون انجام کار فعالی سطح کیفی زندگی فعلی خود را حفظ کنیم. حفظ کیفیت زندگی را به صورت ملموس اینگونه می توانم شرح دهم که اگر مستاجرید و از فردا سرکار نروید بتوانید هزینه اجاره را بدون مشکلی بپردازید.

درآمد فعال و درآمد غیر فعال چیست؟

به درآمدی که حاصل از حضور ما در محل کار است یا به واسطه انجام وظیفه و فعالیت خاصی توسط ما حاصل می شود درآمد فعال می گویند، درآمد فعال شدیداً وابسته به ساعات کاری است که مشغول آن هستیم می باشد. اما میزان درآمد غیر فعال به فعالیت عملی ما ارتباطی ندارد مثل سود ناشی از سرمایه گذاری در بانک، بورس و مسکن و ….

چگونه یک شبِ ثروتمند شویم؟

ثروتنمد شدن پروژه نیست یک فرآیند است. کسی که می خواهد یک شبِ ثروتمند شود در واقع می خواهد راهی را پیدا کند که با یک بار گذر کردن از آن به پول هنگفتی برسد. فارغ از اینکه ثروت فقط در پول نیست برای ثروتمند شدن می بایست یک راه را هزاران بار برویم تا به آنچه می خواهیم برسیم.

برای ثروتمند شدن باید راه و روش و سبک زندگی ثروتمندان را فرا بگیریم و در عمل به کار ببندیم.

ثروتمند شدن به پوشیدن لباس برند و داشتن ماشین میلیاردی و مسافرت های خارجی و سرخ نگه داشتن صورت با سیلی های پی در پی نیست بلکه ثروتمند شدن منش است، یک ثروتمند واقعی اگر تمام دارایی اش را هم از دست بدهد باز ثروتمند است چرا که دارایی او ذهن ثروتمندش است که می تواند دوباره او را به ثروت برساند.

فرد ثروتمند نیاز ندارد تا از عناصر و عوامل خارجی ارزش بگیرد بلکه ارزش او ذاتی است و از درونش سرچمشه می گیرد و تمام شدنی هم نیست.

حتما این ضرب المثل را شنیده اید که شیر اگر پیر هم شود باز شیر است. ثروتمند ورشسکته یا ثروتنمندی که به دچار بحران شده است همان شیر پیر است که بالاخره از مهلکه جان سالم به در خواهد برد.

 

 

Rate this post

related posts

پیام بگذارید