خانه هوش مالی چگونه رویاهایمان را محقق کنیم؟

چگونه رویاهایمان را محقق کنیم؟

توسط محمد‌حسین عامری

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برایشان بجنگ.

باید بدانی که از زندگی چه می خواهی!

تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو
گاهی یک جمله از یک نویسنده بزرگ می تواند نقطه عطفی باشد برای شروعی دوباره، روزی که صفیر ثروت متولد شد قرار بود مارا ثروت مند کند و همچنان هم قرار است ثروتمند شویم، نه فقط مالی بلکه در همه ابعاد، در این بین راه ها بسیار و مسیرها طولانی ست؛ به قول مولانای جان

دوست دارد یار این آشفتگی

کوشش بیهوده به از خفتگی

3/5 - (3 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید